Het gebouw

Onze school is gebouwd in 1998 en uitgebreid in 2003. De school staat in het centrum van Oude Pekela bij de sportvelden en naast het multifunctioneel centrum “De Binding”. Het is een gebouw met een verdieping. Op de begane grond bevinden zich een speellokaal, drie gemeenschappelijke ruimten, leslokalen voor de groepen één t/m acht, een personeelskamer en een pantry. Op de bovenverdieping is het handenarbeidlokaal, een computerlokaal, twee ruime overlopen en de directiekamer.

Karakteristiek voor ons schoolgebouw zijn aan de buitenkant o.a. de mooie blauwe dakpannen in combinatie met een licht gele steen. Van binnen kenmerkt het schoolgebouw zich door de warme kleurstelling en de vides in twee van de drie gemeenschappelijke ruimten.

De school is gebouwd onder architectuur van de firma Van Overbeek en Tromp uit Joure.

Onze school stond voor 1998 aan de Apollolaan. Dit schoolgebouw brandde in de vroege ochtend van 1 januari 1998 ten gevolge van brandstichting volledig af. Op 4 januari 1999 hebben we onze nieuwe school in gebruik genomen.

Onze missie, visie, uitgangspunten en doelen

De Feiko Clockschool is een openbare basisschool. Dus een school die uit principe openstaat voor kinderen uit alle gezindten. Het bestuur en de leerkrachten ondersteunen dit principe volledig en handelen daar naar: alle leerlingen hebben dezelfde rechten en worden gelijk behandeld, zonder onderscheid naar geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of huidskleur. Een openbare school is daarom een ontmoetingsplaats voor alle kinderen en een afspiegeling van de samenleving. Daarvan gaat veel vormende waarde uit, want: samen naar de openbare school is een goede voorbereiding voor het functioneren later als volwassene in onze pluriforme samenleving. Het schoolteam wil uw kind met moderne leermiddelen op een plezierige en gedegen manier onderwijzen. We streven daarbij naar het bereiken van goede prestaties bij alle leerlingen, daarbij rekening houdend met de aanleg en mogelijkheden van het kind. We willen daarbij een goed leef- en werkklimaat scheppen. Dat op basis van wederzijds respect. Op die manier hopen we te bereiken dat uw kind zich thuis voelt op school en er met plezier naar toe gaat.

Verder lezen >>

Het laatste nieuws

Oud papier

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Op 17 juli is er 420 kg oud papier ingeleverd. De opbrengst was toen €19,16 De laatste keer( 11 september) is er 120 kg oud papier ingeleverd. Dat leverde een bedrag van €5,85 op.  De jaaropbrengst van 2017-2018 was €182,84. Bedankt voor uw oud papier.   De volgend…
 

Groep 7 on tour richting Summercamp Heino dag 3 27 juni 2018

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
 Het einde is in zicht...
 

Groep 7 on tour richting Summercamp Heino dag 2

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Na een intensieve eerste dag had ik verwacht tot minstens acht uur te kunnen uitslapen. Om zes uur vanochtend ging deze droom echter in rook op. Vanuit één van de kamers klonk geluid en luttele minuten later maakte de heerlijke rust weer plaats voor kinderstemmen.  Ruim anderhalf …
 

OBS Feiko Clockschool

Schoolcoördinator: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl