AC

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste moeders die helpen met het organiseren van activiteiten samen met de leerkrachten van school. Vaak is de AC bij de activiteiten zelf ook aanwezig om te helpen, om de kinderen iets te eten en drinken te geven of om te zorgen dat er iets te drinken en eten gekocht kan worden. Er wordt ook geregeld dat wanneer er niet genoeg begeleiders aanwezig zijn er extra ouders worden ingezet om te helpen.

De school wordt in thema versierd door de AC. Er worden boodschappen gehaald door de AC. Er wordt regelmatig overlegd wat er op het programma staat en wat er verder geregeld moet worden.

Voorbeelden van activiteiten die we organiseren zijn het Halloweenfeest, nationaal schoolontbijt, sinterklaasfeest, kleuterpicknick en we zorgen voor drinken bij de avondvierdaagse. Bij de jaarafsluitingen staan we altijd achter de bar.

Verkiezingen

In de week van 21 t/m 25 november 2022 zijn er verkiezingen geweest voor de AC. Er waren 4 kandidaten en er waren ook 4 beschikbare plaatsen. In de AC nemen plaats mevr. Lilian Talens, mevr. Anouk Wiekens (beide waren aftredend, maar herkiesbaar) , mevr. Dorien Haaima en mevr. Moniek Haan-Grave.

Samenstelling Activiteitencommissie:

Mevr. Lilian Talens, mevr. Nicole Cremers-Harms, mevr. Carmen Sijp, mevr. Anouk Wiekens, mevr. Moniek Haan-Grave, mevr. José Baptist, mevr. Ornella Concas, mevr. Dorien Haaima en mevr. Miranda Nuus.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum Feiko Clock

Directeur: Dhr. Jaap Spelde

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl