Agenda

16 oktober 2021

Volgende week woensdag

25 december 2021

17 januari 2022

04 februari 2022

10 februari 2022

14 februari 2022

19 februari 2022

15 april 2022

18 april 2022

20 april 2022

23 mei 2022

26 mei 2022

06 juni 2022

10 juni 2022

16 juli 2022

Kindcentrum Feiko Clock

Directrice: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl