Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze raad heeft wettelijk geregelde rechten. Zij kan meedenken en meepraten met het schoolbestuur over alle aangelegenheden van de school. Hiervoor kent zij instemmings- en adviesrecht aangaande voorstellen van het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad beheert tevens het schoolfonds en stelt de hoogte van de ouderbijdrage voor het schoolfonds jaarlijks vast.

Verkiezingen

Op maandag 19 november 2018 zijn er verkiezingen geweest voor de Medezeggenschapsraad. Er waren 5 kandidaten voor de MR en er was slechts 1 beschikbare plaats. Tijdens de zakelijke ouderavond werd een stemronde gehouden. Gekozen is mevr. Esther Grave.

Samenstelling oudergeleding Medezeggenschapsraad:

  • Mevr. Esther Grave
  • mevr. Harriëtte Grave 
  • mevr. Chantal de Lange

Dhr. Martin Wiekens zal fungeren als penningmeester van de MR, maar neemt geen zitting in de MR.

Samenstelling personeelsgeleding Medezeggenschapsraad:

  • dhr. Mark van der Laan 
  • dhr. Ronald de Lange

Het bestuur van onze stichting kent ook nog een Gemeenschappelijke MR.

Kindcentrum Feiko Clock

Schoolcoördinator: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl