Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze raad heeft wettelijk geregelde rechten. Zij kan meedenken en meepraten met het schoolbestuur over alle aangelegenheden van de school. Hiervoor kent zij instemmings- en adviesrecht aangaande voorstellen van het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad beheert tevens het schoolfonds en stelt de hoogte van de ouderbijdrage voor het schoolfonds jaarlijks vast.

Samenstelling oudergeleding Medezeggenschapsraad:

  • Mevr. Natascha de Vries (secretaris)
  • mevr. Harriëtte Grave 
  • mevr. Chantal de Lange

Dhr. Martin Wiekens zal fungeren als penningmeester van de MR, maar neemt geen zitting in de MR.

Samenstelling personeelsgeleding Medezeggenschapsraad:

  • Mevr. Marijn Fokkens
  • dhr. Mark van der Laan 
  • dhr. Ronald de Lange

Het bestuur van onze stichting kent ook nog een overkoepelende MR. Een raad waarin twee vertegenwoordigers van de vijf gemeenten zitting hebben.

OBS Feiko Clockschool

Schoolcoördinator: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl