MR-kamer Kindcentrumraad

Elk Kindcentrum heeft verplicht een Kindcentrumraad. Deze raad heeft wettelijk geregelde rechten. Zij kan meedenken en meepraten met het schoolbestuur over alle aangelegenheden van de school. Hiervoor kent zij instemmings- en adviesrecht aangaande voorstellen van het schoolbestuur. De MR-kamer beheert tevens het schoolfonds en stelt bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks vast.

Verkiezingen

In de week van 4 t/m 8 oktober 2021 zijn er verkiezingen geweest voor de MR-kamer van de Kindcentrumraad. Er waren 4 kandidaten en er waren slechts 2 beschikbare plaatsen. Gekozen zijn mevr. Renate Mulder en dhr. Marcel Koerts.

Samenstelling oudergeleding MR-kamer Kindcentrumraad:

  • Mevr. Esther Grave (secretaris)
  • Mevr. Renate Mulder
  • Dhr. Marcel Koerts

Dhr. Martin Wiekens zal fungeren als penningmeester van de MR, maar neemt geen zitting in de MR.

Samenstelling personeelsgeleding MR-kamer Kindcentrumraad:

  • Dhr. Mark van der Laan 
  • Dhr. S. Goos
  • Mevr. J. Schipper

Het bestuur van onze stichting kent ook nog een Gemeenschappelijke MR.

Kindcentrum Feiko Clock

Directrice: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl