MR-kamer Kindcentrumraad

Elk Kindcentrum heeft verplicht een Kindcentrumraad. Deze raad heeft wettelijk geregelde rechten. Zij kan meedenken en meepraten met het schoolbestuur over alle aangelegenheden van de school. Hiervoor kent zij instemmings- en adviesrecht aangaande voorstellen van het schoolbestuur. De MR-kamer beheert tevens het schoolfonds en stelt bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks vast.

Verkiezingen

In de week van 21 t/m 25 november 2022 zijn er verkiezingen geweest voor de MR-kamer van de Kindcentrumraad. Er waren 3 kandidaten en er was slechts 1 beschikbare plaats. Gekozen is dhr. Frank van der Wal.

Samenstelling oudergeleding MR-kamer Kindcentrumraad:

  • Mevr. Renate Mulder (voorzitter)
  • Dhr. Marcel Koerts (secretaris)
  • Dhr. Frank van der Wal (penningmeester)

Samenstelling personeelsgeleding MR-kamer Kindcentrumraad:

  • Dhr. Mark van der Laan 
  • Dhr. Steffan Goos
  • Mevr. Jolanda Schipper

De MR is via de mail te bereiken: mr-kcfeikoclock@sooog.nl

 

Het bestuur van onze stichting kent ook nog een Gemeenschappelijke MR.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum Feiko Clock

Directeur: Dhr. Jaap Spelde

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl