Welkom in groep 4a!

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de website van groep 4a!

Ik ben juf Silvia en dit schooljaar geef ik de hele week de 18 kinderen van groep 4a les. Muziek maken, tuinieren, volleyballen en lezen zijn naast het lesgeven één van mijn passies.

In groep 4 is het motto: Elke dag leren we weer iets nieuws en herhalen we wat we al geleerd hebben. Bij nieuwe leerstof denken we aan de quote van Pipi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Want van proberen kan je leren. Verder gaan we proberen steeds zelfstandiger te werken.

Het is lastig om alles te vertellen wat er allemaal precies aan bod komt in groep 4, maar om u een beeld te geven, kunt u hieronder het één en ander lezen:

Lezen:

In groep 3 hebben we leren lezen. In groep 4 gaan we leesmeters maken. Dit betekent dat we zoveel mogelijk gaan lezen. Voor grote vooruitgang in het niveau van uw kind is het belangrijk om ook thuis het lezen te stimuleren, door bijvoorbeeld frequent op bezoek te gaan bij de bibliotheek, de kinderen zelf te laten lezen of door uw kind voor te (laten) lezen voor het slapen gaan. Hoe sneller en beter we leren lezen, hoe leuker en hoe makkelijker het wordt om later ook nieuwe teksten te begrijpen en hoe zelfstandiger we in de klas kunnen werken. U merkt het al. Lezen heeft een belangrijke plaats in het onderwijs en heeft een grote invloed op de ontwikkeling van uw kind. Binnen de klas maken we naast het gebruik van de schoolbibliotheek en het lezen van zelfgekozen boeken, ook gebruik van de nieuwe methode ‘Estafette’ om ons lezen expliciet te verbeteren.

Rekenen:

We gebruiken de methode ‘Pluspunt’ en we hebben in groep 3 geleerd sommen t/m 10 uit te rekenen. In groep 4 leren we hoe we ook grotere sommen tot 100 kunnen maken. We leren ook de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 en meten. Het klokkijken komt ook aan bod. Naast het kunnen aflezen van de hele en halve uren, leren we bijvoorbeeld nu ook de klok hele en halve uren later of vroeger te zetten. Aan het eind van ieder blok is er een toets. Bij de toetsen kunnen de kinderen laten zien wat wel of niet begrepen is. Aan de hand daarvan kan hulp worden geboden voor de

zorgleerlingen en kunnen plusleerlingen worden verrijkt met pluswerk voor een extra uitdaging.

Schrijven: Inmiddels hebben we in groep 3 aan elkaar leren schrijven. In groep 4 komen de hoofdletters erbij. Dit gaan we doen met behulp van een oefen- en een schrijfschrift. Gymnastiek:

We krijgen elke dinsdag en vrijdag gym van een vakdocent. Tijdens de gymlessen wordt er naast allerlei bewegingsvormen. Om zo veilig mogelijk te kunnen gymmen en ook te kunnen genieten van de gymlessen, verwachten we dat alle kinderen zijn voorzien van gymschoenen (sokken), gymkleding en vast haar. De kinderen doen hun sieraden altijd af tijdens de gymles. Zijn de kinderen niet voorzien, krijgen ze een andere rol en kunnen ze niet meedoen met de reguliere les.

Nieuwe vakgebieden Taal

We werken door middel van de methode ‘taal in beeld’ aan de taal van de leerlingen en zoals het woord taal eigenlijk al zegt, zo is het vak taal in groep 4 ook: alles wat te maken heeft met het lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal. In groep 4 ligt de nadruk veel op de woordenschat, maar de kinderen leren bijvoorbeeld ook al wat zelfstandig naamwoorden zijn. Spelling

Door middel van de methode ‘spelling in beeld’ leren we in groep 4 dat we woorden in 3 verschillende categorieën kunnen indelen:

- Klankwoorden - Regelwoorden - Onthoudwoorden We leren de regels en woorden die bij de categorieën horen en met de begrippen zoals: klinkers en medeklinkers, leren we benoemen wat er soms gebeurd met woorden, om ons te helpen woorden goed te schrijven.

Andere vakken:

Naast de eerder genoemde belangrijke leervakken worden ook de vakken als verkeer, handvaardigheid, tekenen en muziek gegeven. We mogen het belang van deze vakken niet onderschatten. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, motoriek en creativiteit van de

kinderen. Deze vakken sieren de week, naast de coöperatieve werkvormen, waarmee we samen mogen leren.

 

We maken er samen een leuk en leerzaam schooljaar van!!

 

Juf Silvia en alle kinderen van groep 4 a

KIES-training weer van start...

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Beste ouders,
 

Grote verloting

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Beste ouders/verzorgers, 
 

Patatkraam op school

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 

Kindcentrum Feiko Clock

Directeur: Dhr. Jaap Spelde

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl