Informatie

Op deze pagina ziet u een overzicht van de belangrijkste documenten van onze school. 

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Schoolgids Feiko Clockschool (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel (PDF)
Flyer Passend Onderwijs SOOOG (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Model-protocol Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Gedragscode (PDF)
Protocol Voorkoming Lesuitval (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie (PDF)

OBS Feiko Clockschool

Schoolcoördinator: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl