Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Flyer Passend Onderwijs SOOOG (PDF)
Informatieboekje kleuters (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel 18-19 (PDF)
Schoolgids 18-19 (PDF)
Stichting Leergeld (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Model-protocol Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Gedragscode (PDF)
Protocol Voorkoming Lesuitval (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie (PDF)
Wat leraren doen (gedicht Peter Heerschop) (PDF)
Schooljaarplan OBS Feiko Clock 2018-2019 (PDF)
Schooljaarverslag OBS Feiko Clock 2017-2018 (PDF)
Schoolgids OBS Feiko Clock 2018-2019 (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel OBS Feiko Clock (PDF)
Nieuwsbrief ouders (PDF)

OBS Feiko Clockschool

Schoolcoördinator: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl