Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Flyer Passend Onderwijs SOOOG (PDF)
Informatieboekje kleuters (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel 18-19 (PDF)
Schoolgids 18-19 (PDF)
Stichting Leergeld (PDF)
Peuteropvang De Vissen (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Model-protocol Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Gedragscode (PDF)
Wat leraren doen (gedicht Peter Heerschop) (PDF)
Schooljaarplan OBS Feiko Clock 2018-2019 (PDF)
Schooljaarverslag OBS Feiko Clock 2017-2018 (PDF)
Schoolgids OBS Feiko Clock 2018-2019 (PDF)
Nieuwsbrief ouders (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel OBS Feiko Clock (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie (PDF)

Kindcentrum Feiko Clock

Schoolcoördinator: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl