Terug naar Nieuws

Verkiezingen AC en MR-kamer van de KCR.

Gepubliceerd op: , door: OBS feikoclock

Beste ouders/verzorgers,

Voor de vier openstaande vacatures in de AC hebben zich vier kandidaten gemeld. Gevolg hiervan is dat er geen stemronde zal worden gehouden.

Voor de twee openstaande vacatures voor de oudergeleding van de MR-kamer hebben zich vier kandidaten gemeld. Gevolg hiervan is dat er een schriftelijke stemronde zal worden gehouden in week 40 (formulieren worden maandag/dinsdag meegegeven aan het oudste kind).

Door middel van het invullen van een stembiljet wordt u in de gelegenheid gesteld om uw stem uit te brengen op twee kandidaten.

Het stembiljet dient u in de bijgeleverde envelop te doen; de gesloten envelop kunt u vervolgens meegeven aan uw oudste, schoolgaande kind. U kunt uw stem tot uiterlijk 9 oktober uitbrengen.

De uitslag, met daarbij de nieuwe samenstelling van de MR-kamer van de Kindcentrumraad en de 4 nieuwe leden van de AC, zal daarna via de MijnSchoolomgeving aan u bekend worden gemaakt.

 

Met vriendelijke groeten

 

De Kiescommissie

Banketstavenactie groot succes!

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Beste ouders en leerlingen De banketstaven actie was weer een groot succes.
 

TECHNIEKLESSEN GROEP 8B OP HET DOLLARD COLLEGE

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Groep 8B maakt kennis met techniek op het Dollard College.
 

Kindcentrum Feiko Clock

Directrice: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl