Terug naar Nieuws

SOOOG courant

Gepubliceerd op: , door: OBS feikoclock

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Goede communicatie is belangrijk. Daarom schrijft het bestuur van SOOOG ieder jaar een bestuursverslag.
Het bestuur legt met dat verslag verantwoording af. De SOOOG Courant is de publieksversie van dit bestuursverslag
waarin alle informatie op een prettig leesbare manier wordt verteld.

 

In de SOOOG Courant leest u alles over bijvoorbeeld het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, hoe geld binnen de stichting
is gebruikt en wat voor investeringen de stichting de komende jaren wil doen. Ook staat erin hoe de stichting in elkaar zit,
wat de belangrijkste activiteiten zijn en hoe het er financieel voor staat.


We zijn er trots op de SOOOG Courant 2020 te kunnen presenteren. De Courant is hier te lezen.

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur
Janny Reitsma en Jaap Hansen  

Banketstavenactie groot succes!

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Beste ouders en leerlingen De banketstaven actie was weer een groot succes.
 

TECHNIEKLESSEN GROEP 8B OP HET DOLLARD COLLEGE

Gepubliceerd door: OBS feikoclock
Groep 8B maakt kennis met techniek op het Dollard College.
 

Kindcentrum Feiko Clock

Directrice: Mevr. Gerda Tepper

Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

0597-613678

obsfeikoclock@sooog.nl